SISTEMATSKI PREGLED DECE ROĐENE NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA U PERIODU OD 01.03.2016. ZAKLJUČNO SA 28.02.2017. GODINE

 

Sistematski pregled dece, rođene na teritoriji grada Novog Pazara u periodu od 01.03.2016. zaključno sa 28.02.2017. godine, a koja po adresi stanovanja (teritorijalno) peipadaju OŠ “Rifat Burdžović Tršo” Novi Pazar, obaviće se 17., 20., 21. i 22. februara 2023. godine kod izabranog lekara od 7 časova.

Sistematski pregled je obavezno obaviti radi potrebe uključivanja dece u vaspitno-obrazovni rad tj. njihovog upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/24. godinu.

Uprava škole.

OBAVEŠTENJE U VEZI POČETKA ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

Nastava u školskoj 2022/2023. godini počinje u četvrtak 01.09.2022. godine. Odlukom Tima za škole, u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, nastava će se realizovati u školi kroz neposredni obrazovno-vaspitni rad u skladu sa zakonom.

Tim za škole posebno apeluje na učenike i zaposlene, kao i na roditelje učenika, da u slučaju pojave povišene temperature, malaksalosti ili pojave simptoma bolesti organa za disanje (bol u grlu, kašalj i sl.), ne dolaze u školu u cilju prevencije unošenja infekcije u školski kolektiv.

Tim za škole, takođe preporučuje svima da dosledno primenjuje propisane opšte mere i mere lične zaštite od infekcije kako u školi, tako i van škole. Posebno se preporučuje osetljivim osobama sa povećanim rizikom od težih formi bolesti primena zaštitne maske u situacijama masovnih okupljanja u zatvorenom prostoru bez mogućnosti održavanja rastojanja (npr. u javnom prevozu, školske priredbe i sl.).

 

Nastava u septembru će se realizovatu prema sledećem rasporedu smena:

– PRVA SMENA (početak časova u 07:30) – II, IV, VI i VIII razred

– DRUGA SMENA (početak časova u 13:45) – I, III, V i VII razred

Smene se menjaju na mesečnom nivou.

 

SVEČANI PRIJEM I PROZIVKA BUDUĆIH ĐAKA PRVAKA, POČEĆE U 14h U DVORIŠTU ŠKOLE.

 

Sistematski pregled dece rođene na teritoriji grada Novog Pazara u periodu od 01.03.2015. zaključno sa 28.02.2016. godine

Sistematski pregled dece, rođene na teritoriji grada Novog Pazara u periodu od 01.03.2015. zaključno sa 28.02.2016. godine, a koji po adresi stanovanja (teritorijalno) peipadaju OŠ “Rifat Burdžović Tršo” Novi Pazar, obaviće se 02., 03., 04. i 07. marta 2022. godine kod izabranog lekara od 7 časova.

Sistematski pregled je obavezno obaviti radi potrebe uključivanja dece u vaspitno-obrazovni rad tj. njihovog upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/23. godinu.

Obaveštenje za roditelje i učenike u vezi promene

modela nastave

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, na sastanku održanom 19. 01. 2022. godine, a u skladu sa stručnim uputstvima za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi za školsku 2021/2022. godinu, doneo sledeću

 

 

ODLUKU

 

Od ponedeljka 24. 01. 2022. godine u svim osnovnim školama u Republici Srbiji u realizaciji nastave primenjivaće se drugi (kombinovani) model organizacije obrazovno-vaspitnog rada za učenike petog, šestog, sedmog i osmog razreda, a za učenike prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda nastava će se realizovati prema dosadašnjem, prvom modelu nastave.

 

Za učenike prvog ciklusa, od prvog do četvrtog razreda, nastava se organizuje svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad, za sve učenike u odeljenju istovremeno.

 

Za učenike petog, šestog, sedmog i osmog razreda, nastava se realizuje kombinovanjem neposredne nastave i nastave na daljinu gde se odeljenja sa više od 16 učenika dele na grupe (grupa A i grupa B). Odeljenja koja broje do 16 učenika se ne dele na grupe već se nastava za sve učenike realizuje istovremeno.

Neposredan obrazovno-vaspitni rad grupa A ostvaruje u školi ponedeljkom, sredom i petkom, dok grupa B u tim danima ostvaruje nastavu putem učenja na daljinu. Grupa B neposredan obrazovno-vaspitni rad ostvaruje u školi utorkom i četvrtkom dok grupa A u tim danima nastavu ostvaruje putem učenja na daljinu.

Grupe i način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada smenjuju se na nedeljnom nivou.

          Učenici jedne grupe, kada imaju nastavu u školi imaju sve časove po rasporedu, a prilikom realizacije nastave na daljinu za učenike druge grupe, nastavnici za slanje nastavnog materijala koriste već uspostavljeni sistem učenja i kanale komunikacije sa učenicima (platforma G Suite for Education – Google Classroom), vodeći računa o učenicima koji ne raspolažu potrebnim materijalnim resursima, kao i načinu pružanja dodatne podrške za učenike kojima je to potrebno.

 

Podrška nastavi i učenju na daljinu, obezbeđena je putem snimljenih časova koji su dostupni na portalu Ministarstva prosvete za onlajn nastavu “Moja škola” kao i na portalu “RTS Planeta”, a koji ne treba da budu ključni i jedini izvor učenja za učenike u toku trajanja nastave na daljinu.

 

          U slučaju da se kod nekog od učenika javi problem prilikom komunikacije putem G Suite for Education platforme, predmetni nastavnik je u obavezi da omogući tom učeniku komunikaciju i putem nekog drugog sistema kao što su: Skype, Viber, WhatsApp, Zoom, Е-mail…, a sve u cilju kako bi se za svakog učenika obezbedila redovna komunikacija sa svim nastavnicima.

          Škola će takođe, prema potrebi u izuzetnim slučajevima, pružiti mogućnost roditeljima da kod predmetnih nastavnika ili nastavnika razredne nastave, preuzmu nastavne sadržaje u štampanom obliku.

          Čas nastave traje 45 minuta za časove obavezne nastave, kao i za ostale oblike obrazovno-vaspitnog rada. Svi časovi se realizuju prema usvojenom rasporedu časova. Svako odeljenje/grupa prilikom realizacije nastave u školi, ima svoju učionicu što podrazumeva da tokom malih odmora nema promene učionica/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti predmeta i korišćenja određene opreme i nastavnih sredstava (Informatika i računarstvo, Fizičko i zdravstveno vaspitanje/Obavezna fizička aktivnost).

Ocenjivanje i praćenje postignuća učenika od petog do osmog razreda se realizuje u danima kada su učenici u školi, uvažavajući sve principe ocenjivanja.

 

Raspored časova po danima za svaki razred sa vremenskom organizacijom (satnica):

I smena (II, IV, VI i VIII razred) II smena (I, III, V i VII razred)
1. čas 7:30 – 8:15 1. čas 13:45 – 14:30
2. čas 8:20 – 9:05 2. čas 14:35 – 15:20
3. čas 9:25 – 10:10 3. čas 15:40 – 16:25
4. čas 10:15 – 11:00 4. čas 16:30 – 17:15
5. čas 11:05 – 11:50 5. čas 17:20 – 18:05
6. čas 11:55 – 12:40 6. čas 18:10 -18:55
7. čas 12:45 – 13:30 7. čas 19:00 – 19:45

 

–  Direktor škole u saradnji sa stručnim saradnicima prati kompletan proces nastave kako neposredni obrazovno-vaspitni rad koji se odvija u školi, tako i druge oblike nastave na daljinu, kako bi imali uvid u ostvarivanje plana aktivnosti.

–  Direktor škole se stara o realizaciji operativnog plana, prati ostvarivanje nastave, preduzima odgovarajuće mere u cilju potpunog obuhvata učenika nastavom u bezbednom okruženju i izveštava Ministarstvo prosvete, odnosno nadležne školske uprave Ministarstva o realizovanim aktivnostima i rezultatima obrazovno-vaspitnog rada.

–   Direktor škole se takođe stara o obezbeđivanju uslova za realizaciju aktivnosti i uslova za primenu mera, kao i za primenu mera zaštite i bezbednosti zdravlja učenika i zaposlenih, preporučenih od strane nadležnih organa i institucija.

–   Direktor škole je sve zaposlene (nastavno i vannastavno osoblje) upoznao sa uputstvom o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih.

 

          Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju i karakteristike omikron soja SARS-CoV-2, Tim je doneo odluku o neophodnosti upotrebe zaštitnih maski za sve zaposlene, učenike i treća lica sve vreme tokom boravka u školi, odnosno od momenta ulaska u školsko dvorište pa sve do napuštanja školskog dvorišta.

         Izuzetno, kada učenik iz zdravstvenih razloga ne može da nosi masku zbog kontraindikacija (npr. bronhijalna astma ili gde postoji drugi zdravstveno opravdani razlozi), koje su potvrđene stručnim mišljenjem pedijatra koji poznaje zdravstveno stanje deteta i ima uvid u njegovu medicinsku dokumentaciju, potrebno je voditi računa da svi ostali učenici i zaposleni koji sa tim učenikom dele radni prostor ili dolaze u bliski kontakt na drugi način, sve vreme nose maske čime se smanjuje rizik od širenja zaraze. Ovaj izuzetak moguće je primeniti na zahtev roditelja i isključivo uz priloženo mišljenje lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine.

 

          Podaci iz nadzora ukazuju da postoje slučajevi gde učenici sa simptomima respiratorne infekcije (kašalj), čak i kada imaju potvrđene slučajeve infekcije u porodici, dolaze u školu, pritom ne primenjujući mere lične zaštite čime predstavljaju visok rizik za zaražavanje osoba sa kojim dolaze u kontakt u školi i van nje. Iz tog razloga se mora apelovati na roditelje da decu sa simptomima ne upućuju u školu dok ne prođe period izolazije, odnosno karantina ako su u pitanju kontakti potvrđenih slučajeva u porodici, o čemu su dužni da blagovremeno obaveste odeljenjske starešine.

 

Odluka o modelu obrazovno-vaspitnog rada koji će se primenjivati na teritoriji Republike Srbije od 24. januara 2022. godine,  doneta je uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Obaveštenje za roditelje i učenike u vezi promene

modela nastave

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, na sastanku održanom 16. 09. 2021. godine, a u skladu sa odlukama i zaključcima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 i stručnim uputstvima za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi za školsku 2021/2022. godinu, doneo sledeću

 

ODLUKU

Od ponedeljka 20. 09. 2021. godine u svim osnovnim školama u Novom Pazaru u realizaciji nastave primenjivaće se prvi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada za sve razrede.

 

OPIS PRVOG MODELA NASTAVE

Obrazovno-vaspitni rad organizuje se neposredno u prostoru škole. U skladu sa tim za sve učenike prvog i drugog ciklusa, obavezna nastava kao i svi ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada, organizuju se prema usvojenom rasporedu časova, za sve učenike u odeljenju istovremeno. Čas nastave traje 45 minuta, Svako odeljenje ima svoju učionicu što podrazumeva da tokom malih odmora nema promene učionica/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti predmeta i korišćenja određene opreme i nastavnih sredstava (Informatika i računarstvo, Fizičko i zdravstveno vaspitanje/Obavezna fizička aktivnost).

          Veoma je važno, a radi obezbeđivanja zaštite zdravlja učenika i zaposlenih, kao i ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, da se svi zaposleni, roditelji i učenici za vreme boravka u školi u potpunosti pridržavaju aktuelnih preporuka i mera nadležnih institucija i organa, kao i da sprovode mere strategije ublažavanja rizika od prenošenja zarazne bolesti Covid-19.

 

Raspored časova po danima za svaki razred sa vremenskom organizacijom (satnica):

I smena (II, IV, VI i VIII razred) II smena (I, III, V i VII razred)
1. čas 7:30 – 8:15 1. čas 13:45 – 14:30
2. čas 8:20 – 9:05 2. čas 14:35 – 15:20
3. čas 9:25 – 10:10 3. čas 15:40 – 16:25
4. čas 10:15 – 11:00 4. čas 16:30 – 17:15
5. čas 11:05 – 11:50 5. čas 17:20 – 18:05
6. čas 11:55 – 12:40 6. čas 18:10 -18:55
7. čas 12:45 – 13:30 7. čas 19:00 – 19:45

 

Postupak kod pojave slučajeva infekcije kod učenika u školama

U situacijima kada se pojave slučajevi infekcije virusom SARS-CoV-2 kod učenika, roditelj o tome obaveštava školu.

Ukoliko se u jednom odeljenju pojave dva ili više slučajeva infekcije, direktor škole organizuje rad u školi prema sledećim instrukcijama:

1.Ukoliko se radi o odeljenjima sa 16 ili manje učenika, nakon pojave tri obolela učenika u odeljenju prelazak na treći model u trajanju od 10 dana se nalaže samo za to odeljenje.

2. Ukoliko se radi o odeljenjima sa 17 i više učenika, nakon pojave dva slučaja, to odeljenje se deli na dve grupe i nastavlja rad po drugom (kombinovanom) modelu nastave. Na grupe se potom primenjuje postupak za odeljenja sa 16 i manje učenika, odnosno nakon pojave nova tri obolela učenika u grupi prelazak na treći model u trajanju od 10 dana se nalaže samo za tu grupu.

3. Ukoliko primenom ranije propisanih kriterijuma i dalje postoje elementi za razmatranje prelaska na treći model nastave cele smene ili cele škole, direktor, bez odlaganja, obaveštava nadležnu školsku upravu i teritorijalno nadležni institut/zavod za javno zdravlje, koji procenjuje situaciju, utvrđuje epidemiološke rizike i donosi konačnu odluku o kojoj obaveštava školu.

4. Za odeljenja koja trenutno, zbog najmanje dva učenika pohađaju nastavu na daljinu, počevši od 20. septembra 2021. godine primenjuju se kriterijumi navedeni u tački 1. i tački 2.

 

DRUGI MODEL NASTAVE

 Za učenike odeljenja koja se zbog broja učenika zaraženih virusom COVID-19, tj. odeljenja u kojima se nastava realizuje kombinovanjem neposredne nastave i nastave na daljinu (drugi model nastave), gde se odeljenja sa više od 16 učenika dele na grupe (grupa A i grupa B), neposredan obrazovno-vaspitni rad grupa A ostvaruje u školi ponedeljkom, sredom i petkom, dok grupa B u tim danima ostvaruje nastavu putem učenja na daljinu. Grupa B neposredan obrazovno-vaspitni rad ostvaruje u školi utorkom i četvrtkom dok grupa A u tim danima nastavu ostvaruje putem učenja na daljinu.

Grupe i način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada smenjuju se na nedeljnom nivou.

 Učenici jedne grupe, kada imaju nastavu u školi imaju sve časove po rasporedu, a prilikom realizacije nastave na daljinu za učenike druge grupe, nastavnici koriste prošlogodišnji sistem učenja i komunikacije sa učenicima (platforma G Suite for Education), vodeći računa o učenicima koji ne raspolažu potrebnim materijalnim resursima, kao i načinu pružanja dodatne podrške za učenike kojima je to potrebno.

Ocenjivanje i praćenje postignuća učenika se realizuje u danima kada su učenici u školi, uvažavajući sve principe ocenjivanja.

Podrška nastavi i učenju na daljinu, obezbeđena je putem snimljenih časova koji su dostupni na portalu Ministarstva za onlajn nastavu “Moja škola”, kao i na portalu “RTS Planeta”.

          U slučaju da se kod nekog od učenika javi problem prilikom komunikacije putem G Suite for Education platforme, predmetni nastavnik je u obavezi da omogući tom učeniku komunikaciju i putem nekog drugog sistema kao što su: Skype, Viber, WhatsApp, Zoom, Е-mail…, a sve u cilju kako bi se za svakog učenika obezbedila redovna komunikacija sa svim nastavnicima.

          Škola će takođe, prema potrebi u izuzetnim slučajevima, pružiti mogućnost roditeljima da kod predmetnih nastavnika ili nastavnika razredne nastave, preuzmu nastavne sadržaje u štampanom obliku.

 

TREĆI MODEL NASTAVE

Za učenike odeljenja/grupe koja se zbog broja učenika zaraženih virusom COVID-19 upute na treći model nastave, obrazovno-vaspitni rad se u potpunosti odvija na daljinu.

U tom slučaju čas nastave traje 45 minuta i putem nastave na daljinu realizuju se svi obavezni predmeti i izborni programi/predmeti, prilikom čega nastavnici koriste prošlogodišnji sistem učenja i komunikacije sa učenicima (platforma G Suite for Education), vodeći računa o učenicima koji ne raspolažu potrebnim materijalnim resursima, kao i načinu pružanja dodatne podrške za učenike kojima je to potrebno.

Podrška nastavi i učenju na daljinu, obezbeđena je putem snimljenih časova koji su dostupni na portalu Ministarstva za onlajn nastavu “Moja škola”, kao i na portalu “RTS Planeta”.

          U slučaju da se kod nekog od učenika javi problem prilikom komunikacije putem G Suite for Education platforme, predmetni nastavnik je u obavezi da omogući tom učeniku komunikaciju i putem nekog drugog sistema kao što su: Skype, Viber, WhatsApp, Zoom, Е-mail…, a sve u cilju kako bi se za svakog učenika obezbedila redovna komunikacija sa svim nastavnicima.

          Škola će takođe, prema potrebi u izuzetnim slučajevima, pružiti mogućnost roditeljima da kod predmetnih nastavnika ili nastavnika razredne nastave, preuzmu nastavne sadržaje u štampanom obliku.

 

PRAĆENJE REALIZACIJE PROCESA NASTAVE

–  Direktor škole u saradnji sa stručnim saradnicima prati kompletan proces nastave kako neposredni obrazovno-vaspitni rad koji se odvija u školi, tako i druge oblike nastave na daljinu, kako bi imali uvid u ostvarivanje plana aktivnosti.

–    Direktor škole se stara o realizaciji operativnog plana, prati ostvarivanje nastave, preduzima odgovarajuće mere u cilju potpunog obuhvata učenika nastavom u bezbednom okruženju i izveštava Ministarstvo, odnosno nadležne školske uprave Ministarstva o realizovanim aktivnostima i rezultatima obrazovno-vaspitnog rada.

–    Direktor škole se takođe stara o obezbeđivanju uslova za realizaciju aktivnosti i uslova za primenu mera, kao i za primenu mera zaštite i bezbednosti zdravlja učenika i zaposlenih, preporučenih od strane nadležnih organa i institucija.

–    Direktor škole je sve zaposlene (nastavno i vannastavno osoblje) upoznao sa uputstvom o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih.

          Imajući u vidu dominantnu transmisiju delta varijante SARS-CoV-2, koja može uzrokovati obolevanje od COVID-19 i kod osoba koje su prethodno preležale ovu bolest i kod vakcinisanih osoba, Tim je doneo odluku o neophodnosti upotrebe zaštitnih maski za sve zaposlene, uključujući i osobe koje su potpuno vakcinisane protiv COVID-19 i osobe koje su preležale COVID-19.

          Tim preporučuje upotrebu zaštitnih maski za sve učenike i sve vreme tokom boravka u školi. Izuzetno, kada učenik iz zdravstvenih razloga ne može da nosi masku zbog kontraindikacija, koje su potvrđene stručnim mišljenjem lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, potrebno je organizovati rad tako da ovaj učenik boravi u školskom prostoru bez maske, pri čemu je potrebno povećati fizičku distancu sa drugim učenicima i zaposlenima i pojačati primenu svih mera zaštite (dezinfekcija ruku, čišćenje i dezinfekcija nastavnih sredstava i prostora). Ovaj izuzetak moguće je primeniti na zahtev roditelja i isključivo uz priloženo mišljenje lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine i to po pravilu u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Odluka je doneta na osnovu procene epidemiološke situacije koju je izvršio Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” Beograd, rukovodeći se indikatorima koje su pripremili teritorijalno nadležni instituti i Zavodi za javno zdravlje.

Odluka o modelu obrazovno-vaspitnog rada od 20. septembra 2021. godine, doneta je uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Obaveštenje za roditelje i učenike u vezi promene

modela nastave

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, na sastanku održanom 09. 09. 2021. godine, a u skladu sa odlukama i zaključcima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 i stručnim uputstvima za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi za školsku 2021/2022. godinu, doneo sledeću

ODLUKU

Od ponedeljka 13. 09. 2021. godine u svim osnovnim školama u Novom Pazaru u realizaciji nastave primenjivaće se drugi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada za učenike sedmog i osmog razreda.

OPIS DRUGOG MODELA NASTAVE

Za učenike prvog ciklusa, od prvog do četvrtog razreda, kao i za učenike petog i šestog razreda nastava se organizuje svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad, za sve učenike u odeljenju istovremeno.

Za učenike sedmog i osmog razreda, nastava se realizuje kombinovanjem neposredne nastave i nastave na daljinu po prošlogodišnjem principu gde se odeljenja sa više od 16 učenika dele na grupe (grupa A i grupa B). Odeljenja koja broje do 16 učenika se ne dele na grupe već se nastava za sve učenike realizuje istovremeno.

Neposredan obrazovno-vaspitni rad grupa A ostvaruje u školi ponedeljkom, sredom i petkom, dok grupa B u tim danima ostvaruje nastavu putem učenja na daljinu. Grupa B neposredan obrazovno-vaspitni rad ostvaruje u školi utorkom i četvrtkom dok grupa A u tim danima nastavu ostvaruje putem učenja na daljinu.

Grupe i način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada smenjuju se na nedeljnom nivou.

Učenici jedne grupe, kada imaju nastavu u školi imaju sve časove po rasporedu, a prilikom realizacije nastave na daljinu za učenike druge grupe, nastavnici koriste prošlogodišnji sistem učenja i komunikacije sa učenicima (platforma G Suite for Education), vodeći računa o učenicima koji ne raspolažu potrebnim materijalnim resursima, kao i načinu pružanja dodatne podrške za učenike kojima je to potrebno.

Podrška nastavi i učenju na daljinu, obezbeđena je putem snimljenih časova koji su dostupni na portalu Ministarstva za onlajn nastavu “Moja škola”, kao i na portalu “RTS Planeta”.

          U slučaju da se kod nekog od učenika javi problem prilikom komunikacije putem G Suite for Education platforme, predmetni nastavnik je u obavezi da omogući tom učeniku komunikaciju i putem nekog drugog sistema kao što su: Skype, Viber, WhatsApp, Zoom, Е-mail…, a sve u cilju kako bi se za svakog učenika obezbedila redovna komunikacija sa svim nastavnicima.

          Škola će takođe, prema potrebi u izuzetnim slučajevima, pružiti mogućnost roditeljima da kod predmetnih nastavnika ili nastavnika razredne nastave, preuzmu nastavne sadržaje u štampanom obliku.

          Čas nastave traje 45 minuta za časove obavezne nastave, kao i za ostale oblike obrazovno-vaspitnog rada. Svi časovi se realizuju prema usvojenom rasporedu časova. Svako odeljenje/grupa prilikom realizacije nastave u školi, ima svoju učionicu što podrazumeva da tokom malih odmora nema promene učionica/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti predmeta i korišćenja određene opreme i nastavnih sredstava (Informatika i računarstvo, Fizičko i zdravstveno vaspitanje/Obavezna fizička aktivnost).

Ocenjivanje i praćenje postignuća učenika sedmog i osmog razreda se realizuje u danima kada su učenici u školi, uvažavajući sve principe ocenjivanja.

 Raspored časova po danima za svaki razred sa vremenskom organizacijom (satnica):

I smena (II, IV, VI i VIII razred) II smena (I, III, V i VII razred)
1. čas 7:30 – 8:15 1. čas 13:45 – 14:30
2. čas 8:20 – 9:05 2. čas 14:35 – 15:20
3. čas 9:25 – 10:10 3. čas 15:40 – 16:25
4. čas 10:15 – 11:00 4. čas 16:30 – 17:15
5. čas 11:05 – 11:50 5. čas 17:20 – 18:05
6. čas 11:55 – 12:40 6. čas 18:10 -18:55
7. čas 12:45 – 13:30 7. čas 19:00 – 19:45

–    Direktor škole u saradnji sa stručnim saradnicima prati kompletan proces nastave kako neposredni obrazovno-vaspitni rad koji se odvija u školi, tako i druge oblike nastave na daljinu, kako bi imali uvid u ostvarivanje plana aktivnosti.

–  Direktor škole se stara o realizaciji operativnog plana, prati ostvarivanje nastave, preduzima odgovarajuće mere u cilju potpunog obuhvata učenika nastavom u bezbednom okruženju i izveštava Ministarstvo, odnosno nadležne školske uprave Ministarstva o realizovanim aktivnostima i rezultatima obrazovno-vaspitnog rada.

–   Direktor škole se takođe stara o obezbeđivanju uslova za realizaciju aktivnosti i uslova za primenu mera, kao i za primenu mera zaštite i bezbednosti zdravlja učenika i zaposlenih, preporučenih od strane nadležnih organa i institucija.

–      Direktor škole je sve zaposlene (nastavno i vannastavno osoblje) upoznao sa uputstvom o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih.

          Imajući u vidu dominantnu transmisiju delta varijante SARS-CoV-2, koja može uzrokovati obolevanje od COVID-19 i kod osoba koje su prethodno preležale ovu bolest i kod vakcinisanih osoba, Tim je doneo odluku o neophodnosti upotrebe zaštitnih maski za sve zaposlene, uključujući i osobe koje su potpuno vakcinisane protiv COVID-19 i osobe koje su preležale COVID-19.

          Tim preporučuje upotrebu zaštitnih maski za sve učenike i sve vreme tokom boravka u školi. Izuzetno, kada učenik iz zdravstvenih razloga ne može da nosi masku zbog kontraindikacija, koje su potvrđene stručnim mišljenjem lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, potrebno je organizovati rad tako da ovaj učenik boravi u školskom prostoru bez maske, pri čemu je potrebno povećati fizičku distancu sa drugim učenicima i zaposlenima i pojačati primenu svih mera zaštite (dezinfekcija ruku, čišćenje i dezinfekcija nastavnih sredstava i prostora). Ovaj izuzetak moguće je primeniti na zahtev roditelja i isključivo uz priloženo mišljenje lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine.

Odluka je doneta na osnovu procene epidemiološke situacije koju je izvršio Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” Beograd, rukovodeći se indikatorima koje su pripremili teritorijalno nadležni instituti i Zavodi za javno zdravlje.

Odluka o modelu obrazovno-vaspitnog rada za navedeni grad i opštinu, doneta je uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Obaveštenje za roditelje i učenike u vezi početka

školske 2021/2022. godine

Odlukom Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, donete na sastanku održanom 26.08.2021. godine, osnovne škole na teritoriji cele Republike Srbije će uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, školsku 2021/2022. godinu započeti prema prvom modelu organizacije obrazovno-vaspitnog rada.

Odluka je doneta na osnovu procene epidemiološke situacije koju je izvršio Institut za Javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” Beograd, rukovodeći se indikatorima koje su pripremili teritorijalno nadležni instituti i zavodi za javno zdravlje i odnosi se na celu teritoriju Republike Srbije.

          Školska 2021/2022. godina će početi redovno od 01.09.2021. godine za sve učenike osnovnih škola osim za one učenike koji boluju od virusa COVID-19 ili kod kojih se od strane lekara postavi sumnja na prisustvo virusa COVID-19, kao i za učenike koji su bliski kontakti COVID pozitivnih osoba koje se nalaze u karantinu u kućnim uslovima, a sve do isteka perioda karantina.

 

OPIS PRVOG MODELA NASTAVE

Obrazovno-vaspitni rad organizuje se neposredno u prostoru škole. U skladu sa tim za sve učenike prvog i drugog ciklusa, obavezna nastava kao i svi ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada, organizuju se prema usvojenom rasporedu časova, za sve učenike u odeljenju istovremeno. Čas nastave traje 45 minuta, Svako odeljenje će imati svoju učionicu što podrazumeva da tokom malih odmora nema promene učionica/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti predmeta i korišćenja određene opreme i nastavnih sredstava (Informatika i računarstvo, Fizičko i zdravstveno vaspitanje/Obavezna fizička aktivnost).

 

RASPORED SMENA

– PRVA SMENA (početak časova u 07:30) – II, IV, VI i VIII razred

– DRUGA SMENA (početak časova u 13:45) – I, III, V i VII razred

Smene se menjaju na mesečnom nivou.

PRIJEM I PROZIVKA BUDUĆIH PRVAKA, POČEĆE U 12:30 U DVORIŠTU ŠKOLE.

 

Veoma je važno, a radi obezbeđivanja zaštite zdravlja učenika i zaposlenih, kao i ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, da se svi zaposleni, roditelji i učenici za vreme boravka u školi u potpunosti pridržavaju aktuelnih preporuka i mera nadležnih institucija i organa, kao i da sprovode mere strategije ublažavanja rizika od prenošenja zarazne bolesti Covid-19.

 

S’ poštovanjem,

Uprava škole

Obaveštenje za roditelje / druge zakonske zastupnike učenika

koji upisuju srednju školu 

Portal Moja srednja škola predstavlja platformu koja Vam omogućava da izvršite elektronske usluge u vezi sa prijemnim ispitom, završnim ispitom i upisom u prvi razred srednje škole za školsku 2021/2022. godinu, za škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, sa izuzetkom muzičkih, baletskih i specijalnih škola.

Na portalu Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs možete proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i pronaći sve statističke podatke o osnovnim i srednjim školama, kao i druge informacije koje mogu pomoći u pravilnom odabiru buduće škole. Shodno Kalendaru upisnih aktivnosti, na dnevnom nivou možete pratiti glavne aktuelnosti.
Da biste koristili elektronske usluge, potrebno je da budete autorizovan korisnik. Autorizovani korisnik može biti isključivo roditelj ili drugi zakonski zastupnik koji ima odgovarajuća prava pristupa do podataka o konkretnom učeniku, putem naloga na Portalu Moj esDnevnik. Odnosno, ukoliko imate nalog na portalu Moj esDnevnik ili imate nalog na Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs, kojim pristupate portalu Moj esDnevnik, omogućene su sledeće elektronske usluge:
1. podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita
2. podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita
3. podnošenje elektronske liste želja
4. podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu
Nalog na esDnevniku možete dobiti od razrednog starešine u osnovnoj školi, a nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju možete sami kreirati registrovanjem na eID.gov.rs.
Pozivamo vas da, u skladu sa tekućom epidemiološkom situacijom, a, pre svega, zbog zdravlja i bezbednosti, koristite raspoložive elektronske usluge u vezi sa procedurama za upis u srednju školu. Svakako, sve zahteve ćete moći i na stari način da podnesete, neposredno u školi.

Prva aktivnost na portalu je dostupna za korisnike od 12. aprila i namenjena je prijavljivanju polaganja prijemnih ispita za specijalizovana odeljenja za učenika sa posebnim sposobnostima i za srednje umetničke škole.

Informacija za roditelje u vezi sa eZakazivanjem termina za upis i testiranje  deteta u OŠ

I ove godine roditelji / drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije mogu elektronskim putem da zakažu na Portalu eUprava termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu pokretanjem usluge eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ.

Potrebno je da:

–              Budete registrovan korisnik, odnosno imate kreiran nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs

–              Pokrenete uslugu na Portalu eUprava (Usluge → Obrazovanje → eZakazivanje termina u OŠ)

–              Zakažete termin u školi kojoj Vaše dete teritorijalno pripada

Prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škola pribaviti po službenoj dužnosti, i to:

–              Izvod iz matične knjige rođenih

–              Uverenje o prebivalištu

–              Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa

–              Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje*

* Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara.

Napomena 1:

Termin možete da otkažete 24 časa ranije. Ukoliko ne otkažete termin i ne dođete u zakazanom terminu u školu, sistem Vam neće dozvoliti da narednih 14 dana rezervišete novi termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu elektronskim putem. U tom slučaju, roditelji će morati direktno da se obrate školi i zakažu novi termin.

Napomena 2:

Ukoliko imate dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa zakazivanjem termina, obratite se kontakt centru na 011/73-505-57. Telefonska podrška dostupna je od 22. marta 2021. godine i tokom trajanja upisa u osnovne škole svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Sistematski pregled dece rođene na teritoriji grada Novog Pazara u periodu od 01.03.2014. zaključno sa 28.02.2015. godine

Sistematski pregled dece, rođene na teritoriji Novog Pazara u periodu od 01.03.2014. zaključno sa 28.02.2015. godine, a koji po adresi stanovanja (teritorijalno) peipadaju OŠ “Rifat Burdžović Tršo” Novi Pazar, obaviće se 03., 04. i 05. februara 2021. godine kod izabranog lekara od 7 časova.

Sistematski pregled je obavezno obaviti radi potrebe uključivanja dece u vaspitno-obrazovni rad tj. njihovog upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/22. godinu.

Obaveštenje o početku drugog polugodišta

Prema novom kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, sa kojim smo se upoznali na kraju prvog polugodišta, drugo polugodište počinje u ponedeljak 18.01.2021. godine.

Na osnovu odluke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nastava u drugom polugodištu će se realizovati prema modelu nastave po kojem se radilo od početka školske godine, a koji podrazumeva da se odeljenja u oba ciklusa obrazovanja, dele na dve grupe (grupa A i grupa B).

U prvom ciklusu obrazovanja, nastava će se za obe grupe svakodnevno realizovati u školi kroz neposredni obrazovno-vaspitni rad. Nastava će se realizovati prema rasporedu zvonjenja po kojem se radilo od početka školske godine s’ tim da jedne sedmice grupa A prva dolazi u školu, a sledeće sedmice grupa B je prva i tako naizmenično po sedmicama.

U drugom ciklusu obrazovanja, nastava će se za jednu grupu realizovati u školi kroz neposredni obrazovno-vaspitni rad, a za drugu grupu u vidu nastave na daljinu (onlajn). Grupe se rotiraju, pa će tako u ponedeljak 18.01.2021. godine grupa A biti u školi, a grupa B kod kuće u utorak 19.01.2021. godine grupa B je u školi, a grupa A kod kuće i tako će grupe naizmenično menjati način realizacije nastave u toku sedmice po modelu (3+2).

Takođe, u drugom ciklusu obrazovanja, nastava će se realizovati prema istom rasporedu zvonjenja i rasporedu časova, po kojem se radilo od početka školske godine uz isti raspored učionica po odeljenjima.

Raspored smena:

II, IV, VI i VIII razred, prva smena

I, III, V i VII razred, druga smena

Fondacija Novak Đoković donirala zaštitne maske i gelove za dezinfekciju ruku, učenicima prvog razreda

U cilju zaštite učenika od zaraze virusom COVID-19, Fondacija Novak Đoković je učenicima prvog razreda OŠ “Rifat Burdžović Tršo”, donirala 265 zaštitnih maski i 145 gelova za dezinfekciju ruku.

Naš proslavljeni as i svetski teniser broj jedan je još jednom pokazao svoju humanost i nama kao školi ostaje da se u ime svih radnika škole u ime roditelja i učenika zahvalimo njemu i njegovoj fondaciji i naravno, da mu poželimo još puno uspeha u daljoj karijeri.

Uprava škole.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.