“Dan jezika”

Opšti ciljevi Evropskog dana stranih jezika su:

  • Informisanje javnosti o značaju učenja jezika i proširivanje palete jezika u cilju povećanja stepena višejezičnosti i
  • međukulturološkog razumevanja;Promovisanje jezičkog i kulturološkog bogatstva Evrope, koje mora biti očuvano i razvijano;


Podržavanje celoživotnog učenja jezika, kako u okviru škola tako i van njih, bilo za potrebe škole ili iz zadovoljstva i za razmenu iskustva. Shodno tome, 26.09.2023.godine u 13:00h, održana je aktivnost povodom Evropskog dana stranih jezika. Učešće su uzeli učenici IV, V,VII i VIII oko (25 učenika ) svih pomenutih razreda, i predmetni nastavnici Almedina Saračević, Sabina Đukić, Melisa Čmegić,Jasmina
Ugljanin i Almira Tutić.Prezentacija o Evropskom danu stranih jezika bila je od strane učenica Nejre Ljajić i Staše Mitrović. Recitacije na nemačkom jeziku su izvele Nejra Ljajić, Staša Mitrović, Nerma Brunčević i Hena Sijarić. Skeč su glumili Ali Šaćirović i Bekira Kučević.

Učenici su na francuskom jeziku su recitovali,pevali i izveli skeč.Održana je i radionica gde su učenici na hameru pisali reči na stranim jezicima, uputili reči ljubavi, podrške, zahvale, dobrodošlice i sl. Učenici su uživali i izrazili želju da imamo što više aktivnosti u vezi sa jezicima i sa drugim razredima, kako bi razmenili što više informacija.