Radnici škole

Uprava škole

Nusret Zuković

Nusret Zuković

Direktor

Ermin Avdić

Ermin Avdić

Zamenik direktora

Aida Suljović

Aida Suljović

Sekretar

Alma Kačapor

Alma Kačapor

Pedagog

Maida Bećirović

Maida Bećirović

Psiholog

Melisa Lubura Isić

Melisa Lubura Isić

Računovođa

Esma Brničanin

Esma Brničanin

Referent za fin.-rač. poslove

Predmetni nastavnici

Matematika

Munevera Karišik

Munevera Karišik

Matematika

Dejan Samčević

Dejan Samčević

Matematika

Azra Avdović

Azra Avdović

Matematika i informatika

Enisa Iković

Enisa Iković

Matematika

Armin Mujković

Armin Mujković

Matematika i informatika

Samir Selek

Samir Selek

Matematika

Srpski jezik i književnost

Enisa Kajević

Enisa Kajević

Bosanski jezik i kultura

Nezrina Trtovac

Nezrina Trtovac

Srpski jezik i književnost

Mirza Fortić

Mirza Fortić

Srpski jezik i književnost

Tamara Halilović

Tamara Halilović

Srpski jezik i književnost

Ersan Muhović

Ersan Muhović

Srpski jezik i književnost