SISTEMATSKI PREGLED ZA UPIS U PRVI RAZRED

 

Sistematski pregledi za decu rođenu u periodu od 1.3.2017. zaključno sa 28.2.2018. godine, a koja prema adresi stanovanja teritorijalno pripadaju našoj školi, obavljaće se kod izabranih lekara 21., 22., 23. i 26. februara 2024. godine.

Sistematski pregled je obavezan i sprovodi se radi potrebe uključivanja dece u obrazovno-vaspitni rad, tj. radi upisa u prvi razred osnovne škole, za školsku 2024/2025. godinu.